Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Gospodarka wodno - ściekowa

Pozwolenia wodnoprawne
Spółki wodne
Interwencja dotycząca nałożenie na właściciela gruntu, położonego na terenie ochrony pośredniej, obowiązku zlikwidowania źródła zanieczyszczenia wody
Legalizacja urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej
Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
Podział kosztów rozbudowy i przebudowy urządzeń wodnych wynikających z regulacji wód oraz ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego posiadanego przez inny zakład
Podział kosztów utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych w przypadku wprowadzania ścieków do wód
Podział kosztów utrzymania tworzących brzeg wody budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi
Przeniesienie prawa własności do urządzenia wodnego (nie dotyczy stawów oraz gruntów, na których znajdują się urządzenia wodne)
Rozgraniczenie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów
Ustalenie i podział kosztów utrzymywania urządzeń wodnych
Ustalenie linii brzegu dla wód
Ustalenie wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków
Wprowadzenie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż wody publiczne
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij