Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych
Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Dofinansowanie ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij