Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Inne

Biuro rzeczy znalezionych
Korespondencja pomiędzy urzędami oraz jednostkami organizacyjnymi
Nieodpłatna pomoc prawna
Praktyki w urzędzie
Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Sprawozdania pomiędzy urzędami oraz jednostkami organizacyjnymi
Sprawozdanie finansowe
Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Wydanie zaświadczenia
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu
Zgłoszenie uczestnika w webinarium
Dane osobowe
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego, Likwidacja terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Obsługa osób w języku migowym
Usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela
Zgłaszanie awarii drogi, chodnika, wiaty przystankowej, itp.
Zgłoszenie roszczenia z polisy OC zarządcy drogi
Złożenie podania (wniosku) w sprawie niesklasyfikowanej w katalogu usług
Przyjmowanie i załatwianie petycji
Rezerwacja wizyty w urzędzie
Skargi i wnioski
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Udostępnienie dokumentacji
Udostępnienie informacji publicznej
Wyrażenie zgody na przeprowadzenia badań do pracy naukowej
Odwołanie
Zamieszczenie na planie miasta informacji o miejscu wartym polecenia
Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego
Podanie (wniosek) z Rad Dzielnic i Osiedli
Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Likwidacja konta na platformie PeUP
Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zgłoszenie zmiany danych adresowych
Karta testowa - Opracowana karta ma charakter instruktażowy dla urzędów działąjących poprzez PeUP
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij