Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Inne

Dostępność cyfrowa i architektoniczna
Biuro rzeczy znalezionych
Korespondencja pomiędzy urzędami oraz jednostkami organizacyjnymi
Nieodpłatna pomoc prawna
Praktyki w urzędzie
Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Sprawozdania pomiędzy urzędami oraz jednostkami organizacyjnymi
Sprawozdanie finansowe
Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Wydanie zaświadczenia
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu
Zgłoszenie uczestnika w webinarium
Dane osobowe
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego, Likwidacja terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Obsługa osób w języku migowym
Usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela
Zgłaszanie awarii drogi, chodnika, wiaty przystankowej, itp.
Zgłoszenie roszczenia z polisy OC zarządcy drogi
Złożenie podania (wniosku) w sprawie niesklasyfikowanej w katalogu usług
Przyjmowanie i załatwianie petycji
Rezerwacja wizyty w urzędzie
Skargi i wnioski
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Udostępnienie dokumentacji
Udostępnienie informacji publicznej
Wyrażenie zgody na przeprowadzenia badań do pracy naukowej
Odwołanie
Zamieszczenie na planie miasta informacji o miejscu wartym polecenia
Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego
Podanie (wniosek) z Rad Dzielnic i Osiedli
Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Likwidacja konta na platformie PeUP
Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zgłoszenie zmiany danych adresowych
Karta testowa - Opracowana karta ma charakter instruktażowy dla urzędów działąjących poprzez PeUP
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij