Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Powiatowy Konserwator Zabytków

1. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratorskich lub badań konserwatorskich/architektonicznych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków (KZ-01)
2. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego (KZ-02)
3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych (KZ-03)
4. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (KZ-04)
5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (KZ-05)
6. Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (KZ-06)
7. Uzyskanie decyzji związanej z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będącymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków (KZ-07)
8. Uzyskanie decyzji związanej z umieszczeniem na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów (KZ-08)
9. Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków (KZ-09)
10. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania (KZ-10)
11. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków (KZ-11)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij