Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (WŚ-25)
2. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego (WŚ-02)
3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (WŚ-03)
4. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych (WŚ-04)
5. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny (WŚ-05)
6. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin (WŚ-06)
7. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi (WŚ-07)
8. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji (WŚ-08)
9. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (WŚ-09)
10. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (WŚ-10)
11. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji (WŚ-11)
12. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów (WŚ-14)
13. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (WŚ-15)
14. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej (WŚ-16)
15. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (WŚ-17)
16. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi (WŚ-18)
17. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (WŚ-20)
18. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (WŚ-21)
19. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (WŚ-22)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij