Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Wydział Nieruchomości

1. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (GN-01)
2. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (GN-02)
3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (GN-03)
4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości (GN-04)
5. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (GN-05)
6. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (GN-06)
7. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp. (GN-07)
8.1 Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU UISZCZAJĄCEGO DOTYCHCZAS OPŁATY ROCZNE (GN-08)
8.2 Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - USTALANIE STAWKI PROCENTOWEJ ORAZ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU ZWOLNIONEGO DOTYCHCZAS OD OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁAT ROCZNYCH (GN-08)
9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności (GN-09)
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (GN-10)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij