Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

1. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego (WD-01)
2. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (WD-02)
3. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (WD-03)
4. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (WD-04)
5. Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej (WD-05)
6. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WD-06)
7. Opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej (WD-07)
8. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych (WD-08)
9. Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi (WD-09)
10. Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych (WD-10)
11. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych (WD-11)
12. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowalnych (WD-12)
13. Opiniowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaw szczególnych (WD-13)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij