Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka

Przekazanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u pełnoletniego wychowanka
Przydzielenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Przyznanie dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
Przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej
Przyznanie pomocy na usamodzielnienie
Przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
Przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka
Przyznanie świadczenia dla rodziny pomocowej
Przyznanie świadczenia jednorazowego związanego z potrzebami przyjmowanego dziecka
Przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Przyznanie świadczenia związanego z remontem lokalu w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka
Przyznanie świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki
Sporządzenie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze
Sporządzenie opinii o rodzinach zastępczych
Sprawdzenie warunków socjalno - bytowych dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze
Uchylenie decyzji
Udzielenie wsparcia
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
Umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Rodzinnego Domu Dziecka
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny pomocowej
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zawodowej
Zmiana decyzji
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij