Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Zdrowie i sprawy społeczne

Objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
Skierowanie lekarza na turnus rehabilitacyjny
Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej
Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia
Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
Wydanie decyzji w sprawie usług opiekuńczych
Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
Wydanie Karty Seniora
Wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
Wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia
Wydanie lub przedłużenie karty Programu Rodzina 3+
Wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych
Zgłoszenie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
Dofinansowanie ze środków PFRON
Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zasiłki
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij