Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osoby (fizycznej/prawnej), której przysługuje pierwszeństwo jego nabycia stosownie do art. 34 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych i prawnych stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości - art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd
Przekazanie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne - art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
Przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz osoby, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę
Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub pozostających w jego użytkowaniu wieczystym na potrzeby infrastruktury liniowej
Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Skarbowi Państwa
Ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości zajętej pod linie kolejowe
Użyczenie gruntów Skarbu Państwa
Wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez Skarb Państwa
Zamiana nieruchomości ze Skarbem Państwa
Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu
Zmiana treści umowy oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)
Zwolnienie z obowiązku zbycia (sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste) w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa stosownie do art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij