Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Gospodarowanie nieruchomościami gminy

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
Oddanie nieruchomości gminy i powiatu w trwały zarząd
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności
Regulacja stanów prawnych poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminy pod budynkami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminy
Sprzedaż nieruchomości gminy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
Udostępnianie nieruchomości stanowiących zasób gminy na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej
Udostępnienie nieruchomości gminy na potrzeby kubaturowej infrastruktury technicznej
Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie
Użyczenie gruntów gminnych i powiatowych
Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez gminę
Zamiana nieruchomości z gminą
Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu
Zmiana treści umowy oddania nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij