Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Geodezja, kartografia

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
Nadanie numeru porządkowego
Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Przeniesienie własności działek pod zabudowaniami
Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej
Przyznanie własności działek dożywotnich
Rozgraniczenie nieruchomości
Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Ustalenie stron, składanie pozwów do sądu powszechnego o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, udział w rozprawach
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
Wydanie zaświadczenia celem wykreślenia wzmianki scaleniowo – wymiennej z księgi wieczystej
Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego jakim budynkiem zabudowana jest nieruchomość
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, kartograficznych
Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej
Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o bonifikatę
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij