Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Geodezja, kartografia

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
Nadanie numeru porządkowego
Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa po oddaniu budynku mieszkalnego do użytkowania
Przeniesienie własności działek pod zabudowaniami
Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej
Przyznanie własności działek dożywotnich
Rozgraniczenie nieruchomości
Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Ustalenie stron, składanie pozwów do sądu powszechnego o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, udział w rozprawach
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
Wydanie zaświadczenia celem wykreślenia wzmianki scaleniowo – wymiennej z księgi wieczystej
Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego jakim budynkiem zabudowana jest nieruchomość
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, kartograficznych
Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej
Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o bonifikatę
Zgłoszenie zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij